Най-иновативната разработка на Powerscreen за последната година е мобилната пресевна инсталация Chieftain 1700X, а се оказва, че машината, която е работила най-много от всички машини от този модел в света се намира в България, като само за няколко месеца е успяла да отработи впечатляващите 770 часа, което за пореден път доказва върховата надеждност на пресевните инсталации на световния лидер в индустрията - Powerscreen.

3-площната Chieftain 1700X е инсталация със среден размер, оборудвана с уникалната 4-лагерова система на ситовия възел е насочена към крайни потребители, изискващи големи обеми от готови продукти в приложения, като горен слой почва, въглища, натрошен камък, рециклиране, желязна руда, пясък и чакъл. Ползите за потребителите включват: бързо време за настройка, падащ опашен конвейер и система за достъп до мрежата на ситото за подпомагане подмяната на ситовите плоскости и напречно разположение на захранващия блок за опростяване на обслужването. Произведеният материал е с различни размери: От 0-4 мм, 4-11 мм, 11-22 мм и +22 мм.