Меню
Your Cart

Инертни материали, пясък и чакъл

Защо е важна преработката на инертните материали

Строителни материали се използват при изграждане всички видове пътища, мостове, алеи и сгради. Не всеки от нас си дава сметка какво представляват строителните материали, откъде идват и как се преработват. В по-голямата част от строежите се влагат суровини и материали, извлечени от земята от добивната индустрия. Скалите, пясъкът и чакълът трябва да бъдат натрошени и/или сортирани в различни категории от размери, за да се получат използваеми строителни материали.

Пълната гама от мобилни трошачки, пресевни инсталации и транспортьори на Powerscreen е предназначена за преработка на добитите материали до сортирани използваеми размери. Предимството да разполага с изцяло мобилна машина позволява на клиента да преработва ефективно добитите суровини в готови инертни материали на място. Чрез оптимизиране на броя премествания на материалите и намаляване на транспортирането, разходите за експлоатация и поддръжка се поддържат на своя минимум. Отговорната преработка на инертни материали може да намали въглеродните ни емисии, докато продължаваме да строим къщи, училища, болници, заводи и пътища.