Меню
Your Cart

Минна индустрия

Трошене и пресяване на материали в мините

Powerscreen разполага с гама от трошачна и пресевна техника, която може да се използва и за най-тежките приложения. Нашите машини са разработени така, че да могат да се справят с най-трудните за преработка рудни и нерудни изкопаеми в минната индустрия. Освен това ние ясно си даваме сметка колко е важна надеждността на техниката в отдалечени райони и конструираме машините си за интензивна работа в екстремни условия - полярни или пустинни.

Отделът за приложения в Powerscreen предлага насоки кои машини са най-подходящи в зависимост от изискванията на клиентите за производство на необходимия продукт в посочените количества и по най-ефективния начин от гледна точка на разходите. Powerscreen може да предложи комплектни решения, които позволяват на клиентите да повишат своята производителност. Тези цялостни решения се отнасят за трошене и пресяване на повърхността на мината. Можем да предложим компетентни консултации на клиентите в отдалечени рудници.