Меню
Your Cart

Рециклиране

Рециклиране на материали

Powerscreen предлага решения за рециклиране на много видове материали. Гамата от трошачна и пресевна техника Powerscreen може да се използва за преработка на всякакви отпадъци от строителство и разрушаване на сгради, пръст, компост, органични отпадъци и др. подобни.

Приложението на мобилните трошачни и пресевни машини в рециклирането се разви успоредно с тенденциите за преработка на рециклирани материали и производство на вторични суровини, добити от бетони, асфалт, отпадъчен каолин, стъкло, отпадъци от строителство и разрушаване - от различни източници. Машините на Powerscreen могат да се използват за намаляване на размерите и сортиране на рециклираните материали, като след тази преработка се получават използваеми инертни материали и пясъци. Други преработки, подходящи за техниката Powerscreen, могат да включват пресяване на пръст, компост и дървесна кора за производство на финален продукт, който може да се използва в паркове, спортни площадки, игрища за голф и градини.